0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کتاب سراب توسعه مسعود خوانساری

بخشی از مقدمه کتاب سراب توسعه : رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي...

ادامه مطلب
حامد فرهادی
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ بدون نظر