0

کتاب صوتی گفتگو با خدا نیل دونالد والش

توضیحات

به تو تجربۀ خارق العاده ای را مژده می دهم، تو می توانی با خدا گفتگویی داشته باشی. بله!

می دانم می خواهی بگویی … چنین چیزي امکان ندارد. تو احتمالاً تصور می کنی ( یا اینطور به تو آموخته شده)، که چنین چیزي ممکن نیست. به عقیدة تو، هر کس می تواند با خداي خود درد دل کند، این، کاملاً عملی است، ولی نه اینکه با او سخنی بگوید . منظورم این است که، خدا جوابی به تو نمی دهد، اینطور نیست؟ حداقل به شکل مکاملۀ معمول روزمره!

این تصوري است که من هم روزي داشتم. و بعد محتویات این کتاب بر من حادث شد. باور کنید واقعیت را می گویم. این کتاب توسط من به رشته تحریر در نیامده، این کتاب بر من حادث شده، و با خواندن آن بر شما هم حادث خواهد شد، زیرا همگی ما به سوي حقیقتی هدایت می شویم که براي آن ساخته شده ایم، و آمادگی آن را داریم.

کتاب صوتی گفتگو با خدا نیل دونالد والش

زندگیِ من روند آرامتري داشت اگر سکوت اختیار می کردم. ولی این کتاب به این دلیل بر من حادث نشد . با وجود ناراحتی ها و دردسرهایی که این اثر ممکن است برایم تولید کند، ( ممکن است کافر، حقه باز، متظاهر نامیده شوم، چون با این حقایق در گذشته آشنایی نداشته ام و یا اصولاً آدم مقدسی نبوده ام )، امکان ندارد روندي را که آغاز کرده ام متوقف سازم، و اصولاً میلی هم به این کار ندارم .

فرصتهایی براي دور نگاه داشتن خود از همه این چیزها برایم پیش آمد، ولی از آنها استفاده نکردم . تصمیم دارم به آنچه غریزه ام دیکته می کند عمل نمایم، نه آنچه دنیاي اطرافم به من حکم می کند.

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :

چگونه فروشنده شوم؟

  • ● سهم مشارکت حداکثری از فروش محصل
  • ● جایگاه صفحه اول گوگل در عبارات مرتبط
  • ● سیستم تیکت پشتیبانی حرفه ای
  • ● بازاریابی هوشمندانه
فروشنده میشوم
0
افزودن به سبد خرید